Málo bylo Havla! - Festival k nedožitým osmdesátinám Václava Havla
Festivalové předplatné
Centrum experimentálního divadla, p. o.Divadlo Husa na provázkuDivadlo U stoluHaDivadloProjekt CED
Statutární město Brno finančně podporuje
Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci.
Činnost CED se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.
Festival se uskutečňuje za finanční podpory Jihomoravského kraje.
Jihomoravský krajMěsto BrnoHavel80